กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า(ราคาและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมายานพาหนะสำหรับโครงการศึกษาดูงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯจำนวน 1 คัน ทะเบียน 10-1521 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พช.2064 สายบ้านหัวนา-บ้านโนนโรงเรื่อย หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,182 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,274 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 27,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]

  (1)