กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นายพงศ์ธร บุญสะอาด
กำนันตำบลนายม
 
 


นายจอม สายคำพา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง


นายวิทยา มีมอญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนายม


นายชนาธิป มณีพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนายม


นายจำเนียร โพนทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา


นายสมชาติ พรหมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขมวด


นายทองดี ปิ่นตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ


นายกมล ครุฑเข็ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง


นายประจวบ สีดำดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโจน


นายโพธิ์ พวงภู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าเมี่ยง