กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
โครงการฝายหินทิ้งตำบลนายม
 
โครงการฝายหินทิ้งตำบลนายม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสำเร็จโครงการดีเด่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (ด้านนวัตกรรม) ฝายหินทิ้ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หมู่ที่ 6 บ้านขมวด ตำบลนายม จำนวน 2 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนยางรถยนต์เก่าจากหน่วยงาน ร้านค้าจำหน่ายรถยนต์

เนื่องจากพื้นที่ตำบลนายม จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรมและได้ประสบความขาดแคลนน้ำ ในการทำการเกษตร เช่น การทำนาข้าว การเพาะปลูกพืชไร่ ซึ่งปัจจุบันมีความตื้นเขินและกับเก็บน้ำได้น้อย หากขาดแคลนน้ำทำให้ไม่สามารถออกผลผลิตได้เต็มที่ ประชาชนประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพรวม ถึงเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนจึงเกิดโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้กับการก่อสร้างฝายหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 10.21 น. โดย คุณ กมลลักษณ์ ช่างทอง

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย