กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
พิธีเปิดโครงการฝายหินทิ้งตำบลนาม
 
พิธิเปิดโครงการฝายหินทิ้งตำบลนายม  
 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ได้ทำพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสำเร็จโครงการดีเด่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (ด้านนวัตกรรม) ฝายหินทิ้ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หมู่ที่ 6 บ้านขมวด ตำบลนายม จำนวน 2 แห่ง และได้นำพันธ์ปลาชนิดต่างๆนำมาปล่อยในฝายหินทิ้งทั้ง2 แห่ง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม นายวสันต์ เรืองฮุย เป็นประธาน และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 10.27 น. โดย คุณ กมลลักษณ์ ช่างทอง

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย