กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
ประชุม อสม.ขับเคลื่อนกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล  
 

วัน 19 ตุลาคม 2561 นายก อบต. นายม ร่วมกับ กำนัน ตำบลนายม เชิญ ส.อบต. , ผู้ใหญ่บ้าน , อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลนายม ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ และหลักเกณฑ์การรับสมัคร กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 11.24 น. โดย คุณ จิตติชัย จารย์โพธิ์

ผู้เข้าชม 570 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย