กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า    8 พ.ค. 2562 8
ประกาศสอบราคา   ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า   12 มี.ค. 2562 28
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พช.2064 สายบ้านหัวนา-บ้านโนนโรงเรื่อย หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา    28 ก.พ. 2562 90
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง   26 ก.พ. 2562 72
ประกาศสอบราคา   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พช.2064 สายบ้านหัวนา-บ้านโนนโรงเรื่อย หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,182 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,274 ตารางเมตร ด้วยว   1 ก.พ. 2562 53
ประกาศสอบราคา   ปรับปรุงร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3   21 ส.ค. 2561 83
ประกาศสอบราคา   ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า   9 ก.ค. 2561 114
ประกาศสอบราคา   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า   20 มิ.ย. 2561 114
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ราคาและคุฯละกษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bldding   20 มิ.ย. 2561 99
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   9 มี.ค. 2561 101
  (1)     2