กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.พร้อมกันเซาะท้ายน้ำ หมู่ที่ 1   5 ก.พ. 2562 57
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พช.2064 สายบ้านหัวนา-บ้านโนนโรงเลื่อย หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา    5 ก.พ. 2562 73
ราคากลาง   แบบแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคสล.หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้่าง    25 ต.ค. 2561 96
ราคากลาง   แบบแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ   25 ต.ค. 2561 68
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ   25 ต.ค. 2561 74
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคสล.บริเวณสามแยก หมู่ที่ 13 บ้านวหัวช้าง   25 ต.ค. 2561 37
ราคากลาง   แบบแสดงตารางวงเงินงบประมาณโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายม   24 ก.ค. 2561 67
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายม    24 ก.ค. 2561 74
ราคากลาง   แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา(คลองตานัน)หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลนายม    23 ก.ค. 2561 75
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา(คลองตานัน)หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลนายม    23 ก.ค. 2561 61
  (1)