กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
   
ผลิตภัณฑ์จักสาน
ราคา : 10 - 60 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มผู้สูงอายุ
จำนวนผู้เข้าชม : 272 ท่าน
 
   
ไวน์กระชายดำ
ราคา : 150 - 350 บาท
ผลิตโดย : หจก.เอ็น.วาย.แกรนด์เฟอร์เม็นท์เตชั่น
จำนวนผู้เข้าชม : 168 ท่าน
 
   
หมวกกรมยุทธหัตถี
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : กลุ่มจักสาน (สถานีอนามัยหนองผักบุ้ง)
จำนวนผู้เข้าชม : 151 ท่าน
 
  (1)