กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ
 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ของอบต. ให้ประชาชนได้รับทราบ และเปิดช่องทางให้กับประชาชนในการรับเรื่องราวร้องเรียน หรือคำติชมต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางและร่วมมือกันพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
                             องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ที่ www.obtnayom.go.th

เขียนโดย   คุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 7 เม.ย. 2561 เวลา 11.57 น. [ IP : 183.88.145.223 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)